Pirograf - Pirografo

Prije nekog vremena sam nabavila pirograf, ali nikako da ga isprobam. Zato je, ovih dana, moja kćerka dekorisala dvije drvene kutijice, koristeći ovaj efektni instrument. Meni su se dopale, pa želim da vam ih pokažem.

Qualche tempo fa, mi ero procurata un pirografo, ma non l'avevo ancora utilizzato. Mia figlia ha deciso invece  di sperimentare con questo strumento d'effetto e ha decorato due scatoline. A me sono piaciute e quindi vorrei condividerle con voi.

Sutra je poseban dan, San Giovanni, kad se prikupljaju ljekovite biljke. Postoji mnogo narodnih vjerovanja vezanih za magiju ove noći. Ja sam se zadovoljila šetnjom na obližnje brdo i branjem metvice za čaj i kantariona od kojeg ću napraviti ulje.

Domani è un giorno speciale, è San Giovanni, giorno in cui si raccolgono piante medicinali. Esistono tante credenze popolari legate alla magia di questa notte. Io mi sono accontentata facendo una passeggiata sulla collina nei dintorni e ho raccolto della menta per le tisane e dell'iperico, con cui farò dell'olio.
Evo i pogled na more sa visine.

Ecco la vista sul mare dall'alto della collina.
Hvala na posjeti!

Grazie della visita!
Fikreta

Damir Imamović - Dvojka

Fonte (izvor): http://www.giornaledellamusica.it/approfondimenti/?id=118247
Il ritorno della sevdah


Il nuovo disco di Damir Imamović esce per Glitterbeat, e reinventa la sevdah bosniaca


Damir Imamović’s Sevdah Takht
Dvojka
Glitterbeat


Le logiche secondo cui una musica raggiunge successo e diffusione sui palchi internazionali della world music sono spesso misteriose. Se dovessimo scommettere su un genere che nei prossimi anni potrebbe finalmente riemergere sulla scena internazionale, lo faremmo senz'altro sulla sevdah bosniaca.

La sevdah o sevdalinka – un tipo di canzone radicata soprattutto a Sarajevo e Mostar – ha una storia affine a altri generi popular, compresa il tono generalmente nostalgico delle composizioni (il termina deriva dal turco e significa “melancolia”: ragion per cui si è parlato spesso, per lo più impropriamente, di “blues bosniaco”).

Alla fine degli anni Novanta / primi anni Zero – nel contesto di una generale esposizione mediatica della musica dell’ex-Jugoslavia seguita alla fine della guerra – il genere ottenne una prima diffusione, grazie soprattutto all’azione di band come Mostar Sevdah Reunion. Tuttavia, la sevdah finì con il rimanere relegata nel grande calderone del turbo-folk, schiacciata per giunta dalla grande visibilità delle brass band. Se c'è un'immagine acustica "balcanica" acquisita nel senso comune, è sicuramente quella delle colonne sonore caciarone di Emir Kusturica, e della band di Goran Bregović.

Senza voler banalizzare troppo vicende culturali complesse, è senz’altro sintomo di uno spostamento di sound e di target la fresca uscita per l’etichetta Glitterbeat – fra le più interessanti soprattutto in ambito di suoni “desertici” (per cui pubblicano nomi come Aziza Brahim, Spain, Hugo Race…) – del nuovo disco di Damir Imamović, classe 1978, nipote d’arte del maestro del genere Zaim Imamović e fra i maggiori interpreti contemporanei del genere.


La produzione del disco colloca il lavoro di Imamović e del suo gruppo, Sevdah Takh, in un contesto di musica acustica raffinata e intimista, ben lontano da ogni cliché balcanico. Dvojka suona meravigliosamente, molto più vicino a un disco – appunto – degli Spain, o di Beirut, che a una qualunque delle band dell'area ex-jugoslava a cui possiamo essere abituati. Il brano di apertura – un manifesto sin dal titolo, “Sarajevo” – setta le coordinate con asciutti suoni di darabuka, basso elettrico, plettri e violino. La sevdah, in questa veste asciutta e contemporanea, rivela ancor di più le sue parentele con la musica greca della “nuova onda” (a cui molte scelte di produzione sembrano anche rimandare) e con l’oriente turco e “mediterraneo”... Un disco splendido, un passaggio – probabilmente – importante nella storia della sevdah... Almeno, da una prospettiva "occidentale".

In apertura: Damir Imamović (foto Amer Kapetanovic)
Jacopo Tomatis
il cd si può acquistare su amazon
Ancora una recensione potete vedere qui


Na jednom sajtu o muzici objavljen je lijep prikaz novog cd-a Damira Imamovića, fantastičnog muzičara koji sevdalike svira i pjeva na svoj način, obogaćen novim idejama, novim zvukom, na unikatnom instrumentu, tamburu (nije ni gitara, ni saz, a opet je to oboje zajedno), pomjerajući granice koje smo poznavali, glasom toplim i raskošnim.

Prevod gornjeg teksta:
POVRATAK SEVDAHA
Za Glitterbeat izlazi  novi cd Damira Imamovića, reinvent bosanskog sevdaha

Logika po kojoj neka muzika postigne uspjeh i raširi se po internacionalnoj sceni, vrlo često je misteriozna. Ako bismo se kladili koji bi žanr u sljedećim godinama mogao isplivati na svjetskoj sceni, rekli bismo, zasigurno, da će to biti bosanski sevdah.
Sevdah ili sevdalinka je muzika - koja ima korijene, prije svega u Sarajevu i Mostaru- ima istoriju kao i drugi slični žanrovi, kompozicija ima nostalgičnu notu (riječ potiče iz turskog jezika i označava melanholiju, razlog zbog čega se često, vrlo neprikladno, govorilo o "bosanskom bluzu").
Krajem devedesetih i početkom dvijehiljaditih - u kontekstu generalnog medijskog eksponiranja muzike ex Jugoslavije poslije rata - ovaj žanr doživljava svoju prvu ekspanziju, zahvaljujući, prije svega bendovima, kao što je Mostar Sevdah Reunion. Ipak sevdah je ostao potisnut velikim kotlom turbo folka i jakom medijskom ekspanzijom brass bendova (duvači). Ako postoji neka prepoznatljiva akustična "balkanska" slika u tom smislu, onda je to bučna muzika iz filmova Emira Kusturice i muzika benda Gorana Bregovića.
Bez banaliziranja kompleksnih kulturnih zbivanja, simptom pomaka  u zvuku i targetu je najnovije izdanje kuće Glitterbeat, jedno od najinteresantnijih, naročito u području "etno" (pustinjskog) zvuka,  (za ovu kuću snimaju imena poput Aziz Brahim, Spain, Hugo Race…). To je novi cd Damira Imamovića, (rođ. 1978.) jednog od najznačajnijih modernih interpretatora sevdaha i unuka doajena ovog žanra Zaima Imamovića.
Produkcija ovog cd-a locira Imamovićev i rad njegove grupe Sevdah Takht, u jedan kontekst rafinirane i senzibilne (intimističke) muzike, vrlo daleko od bilo kakvog balkanskog klišea. Dvojka zvuči čudesno i mnogo je bliže nekom disku grupe  Spain ili Beirut nego bilo kojoj od grupa ex Jugoslavije na koje smo navikli. Naslovna numera, manifest već po samom naslovu - "Sarajevo", iscrtava koordinate ovog diska sa istančanim zvucima darabuka, bas gitare, plektra (trzalica) i violine. Sevdah, u ovom modernom i istančanom ruhu, otkriva još više svoju familijarnost sa grčkom muzikom "novog vala" (na koju liče mnogi izbori produkcije) i sa orijentalnom muzikom Turske i mediterana...Ovo je jedan sjajan cd i, vjerovatno, jedan vrlo važan korak u istoriji sevdaha... Barem, sa perspektive "zapada".

                                                                 Autor teksta: Jacopo TomatisKutijica i video - Scatolina e video

Drage moje, poslije duže pause, želim da vam pokažem ovu kutiju koju sam tek završila. Dopadaju mi se motivi na poklopcu, imam čak i nekoliko komada odjeće sa sličnim dizajnom.
Osim toga, odlučila sam da za moja "čipkana" jaja koja radim, postavljam kratke video snimke na You Tube, traju manje od minute. 

Care blogghine, dopo una lunga pausa, rieccomi per mostrarvi una scatola che ho appena finito. Mi piacciono i suoi motivi decorativi, ho anche alcuni capi d'abbigliamento con un design simile.
Inoltre, ho deciso di fare dei piccoli video, della durata di meno di un minuto, per le mie uova "ricamate" e di metterli su You Tube.
 
 
 
 
 
 


Hvala na posjeti! 
Grazie della visita!
Fikreta

Tri bokala - Tris di brocche

Tri bokala, koji nisu imali bogzna kakvu dekoraciju, sam dekupažirala cvjetnim salvetama.
Il disegno originale di queste tre brocche mi piaceva poco . Le ho trasformate facendo découpage con i tovaglioli floreali.Hvala na posjeti.
Grazie della visita. 
Fikreta

Ilustracije - Illustrazioni - Ivan Bilibin

Oduvijek sam voljela da čitam, ali sam tek uz moju kćerku naučila da ilustracijama koje prate tekst, dam pravu vrijednost i potpuno uživam u raskoši koju one pružaju. Sad mi se čini da ima tako divnih crteža koji mogu da žive sami za sebe, bez ikakvih riječi. Danas je u našu kuću stigao jedan od takvih bisera - Ruske narodne priče sa ilustracijama fantastičnog Ivana Jakovljeviča Bilibina (1876-1942).
Svaka priča počinje stilizovanim slovom, a stranice su oivičene trakom u kojoj se vide detalji iz prirode. 
Amo leggere da sempre, ma ho imparato a dare giusta importanza alle illustrazioni che accompagnano il testo solo grazie a mia figlia. Con lei ho cominciato ad apprezzarne veramente la bellezza che ci offrono. Adesso mi sembra che esistano così tante illustrazioni affascinanti, che hanno vita propria, e che potrebbero anche non essere accompagnate da alcun testo aggiuntivo perché raccontano tantissimo già da sole.
Oggi è arrivata a casa nostra una piccola perla: Racconti popolari russi con illustrazioni del fantastico illustratore russo Ivan Bilibin (1876-1942).
Ogni storia comincia con l'iniziale stilizzata, mentre le pagine sono arrichite da un bordo con all'interno elementi naturali.

 Hvala na posjeti.
Grazie della visita.
Fikreta

Kutijice - Scatoline

Tri nove kutijice! Prvi put sam dekupažirala kutiju od stiropora i imam savjet za one koji se odluče da rade nešto slično. Površina mora biti baš dobro, dobro pokrivena baznim premazom i bojom. Ako nije tako, desiće vam se ovo što i meni - završni lak istopi sva mjesta gdje nije bilo dosta boje. Donji dio kutije sam uradila sa pastom kojom se pravi snijeg i to joj je dalo lijepu čvrstoću.
Ecco tre nuove scatoline! Per la prima volta ho fatto découpage su una scatola di polistirolo e vorrei darvi un consiglio nel caso decideste di fare qualcosa di simile: la superficie va coperta molto, molto bene con del fondo gesso e vernice; in caso contrario vi succederà la stessa cosa che è successa a me - la vernice lucida scioglierà tutti i punti dove non c'era abbastanza colore. La parte inferiore della scatola è stata fatta con una pasta per la neve e questo le ha dato una bella consistenza.


                                  - unutrašnjost poklopca - 
- l'interno del coperchio -
Druga kutija je kartonska.
La seconda scatolina è di cartone.


Treća je drvena.
La terza scatolina è di legno.
Hvala na posjeti!
Grazie della visita!
Fikreta
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...