Piobbico


Piobbico je gradić u regiji Marche, pokrajina Pesaro-Urbino. Nalazi se u Apeninima, na granici sa regijom Umbrija. Njegov nastanak u XI stoljeću vezan je za grofovsku porodicu Brancaleoni, koja je vladala ovim krajem sedam stoljeća, sve do stvaranja Napoleonovog Carstva 1816.
Piobbico è una cittadina nella regione Marche, provincia di Pesaro-Urbino. Si trova negli Apennini, al confine con la regione Umbria. La sua nascita nel XI secolo è legata alla famiglia nobile dei Brancaleoni, che ha regnato in queste terre per sette secoli, fino alla nascita del Regno di Napoleone nel 1816.
                                                        Grb grada - Stemma della città

Prvo mjesto za obilazak bili su ostaci tvrđave koja se zove Castello dei Pecorari, po plemićkoj porodici, prvim vlasnicima.
Pogled sa ceste je impresivan. Jedan dio puta se može preći autom, a drugi pješke. Pošto moje auto nije htjelo uzbrdo, prešle smo pješke cijeli put.
La prima meta da visitare erano i resti del Castello di Pecorari, chiamato così in onore allla prima famiglia nobile che ne fu proprietaria.
La vista dalla strada è spettacolare. Una parte del tragitto fino al castello può essere percorsa in macchina e la restante a piedi. Siccome, però, la mia macchina non ne voleva sapere di andare in salita, abbiamo fatto tutta la strada a piedi.Ostaci tvrđave imaju svoj šarm u stanju u kakvom jesu, jedino je prostor okolo, kao i dio puta zarastao u visoku travu, pa nije baš ugodno hodati.
Prvi pisani tragovi datiraju iz 1216. godine, kad je već bila u posjedu porodice Brancaleoni. Godine 1446. prelazi u posjed vojvode iz Urbina, Federica di Montefeltro, koji kasnije tvrđavu poklanja grofu Francescu Ubaldiniju (svom polubratu). Taj njegov gest nije bio dobro prihvaćen od vladajuće porodice u  feudu (Brancaleoni) i bio je uzrok stalnih međusobnih netrpeljivosti koje se kulminirale krvavim okršajem u januaru 1521. kad su Ubaldini izveli napad na Palazzo Brancaleoni.
Mentre i resti del castello sono affascinanti nello stato in cui si trovano, lo spazio intorno, così come una buona parte della strada che conduce fino al castello, è circondata dall'erba alta , cosa che rende il cammino un po' scomodo.
Le prime tracce scritte risalgono all'anno 1216, anno in cui il castello era di proprietà della famiglia dei Brancaleoni. Nell'anno 1446 passa di proprietà al Duca di Urbino, Federico di Montefeltro, il quale in seguito dona il castello al conte Francesco Ubaldini (suo fratellastro). Il suo gesto non fu ben visto dalla famiglia regnante del feudo, i Brancaleoni, e questo diede seguito a continui malumori che culminarono con uno scontro sanguinoso nel gennaio del 1521 quando gli Ubaldini attaccarono il Palazzo dei Brancaleoni.


Bilo bi lijepo da se nešto uradi na očuvanju ove tvrđave, jer je do prije drugog svjetskog rata još uvijek bila mjesto gdje se živjelo, što se vidi na ovoj slici. Poslije rata je došlo do velike degradacije (što od vremena. što od ljudi).
Sarebbe bello se si facesse qualcosa per preservare questo castello anche perché prima della seconda guerra mondiale era ancora abitato, come si può vedere da questa foto. Dopo la guerra, invece, iniziò un grande degrado, dovuto sia all'abbandono dell'uomo che al passare del  tempo.

Pogled sa ovog mjesta na okolne planine je fascinirajući. U ovo doba zelena boja je tako čista, sve izgleda kao mekani tepih.
La vista da questo punto sulle montagne circostanti è affascinante. In questo periodo il verde è così pulito ed intenso che sembra un soffice tappeto verde.
Sljedeća meta je bila Palazzo (dvorac, palača) Brancaleoni.
La meta seguente è stata il Palazzo Brancaleoni.
 
Smješten je na uzvišenju s kojeg se vidi cijelo mjesto, iznad ušća rijeke Biscubio u rijeku Candigliano (Kandiljano). Na tom prostoru su nađeni ostaci utvrde iz prerimskog doba, a od 13. vijeka tu se naselila grofovska porodica Brancaleoni. U periodu od 1573-1587  izgrađen je ovaj veliki dvorac. Imao je sav sjaj i eleganciju renesanse, iako su dijelovi koji su služili za odbranu imali karakter srednjovjekovnih utvrda.U to vrijeme vlasnik je bio grof Antonio Brancaleoni sa svojom brojnom porodicom. U bici kod Lepanta 1571.  zarobio je turskog pašu i za njegov otkup dobio veliko bogatstvo koje je uložio u uređenje svog dvorca. I sad se može vidjeti na jednom zidu okačena gipsana pločica sa likom turskog paše.
Dvorac je jedan veliki kompleks koji ima oko 130 prostorija. Karakterističan je sat koji se nalazi na ulazu, jer je jedinstven po tome što ima kretanje kazaljki u suprotnom smjeru. To je zbog toga što je jedan mehanizam iskorišten za dva sata, gledajući iz naselja ispod tvrđave, sat je normalan, onaj sa unutrašnjeg dijela ide u obrnutom smjeru. Kažu, međutim, da je grofica u salonu imala ogledalo u kojem se sat odslikavao i izgledao kao svaki drugi. :)

Il Castello Brancaleoni  sorge sulla collina che domina la confluenza del Candigliano col Biscubio, sulla quale sono documentati insediamenti di epoca pre-Romana. Nel corso del Medioevo su quello stesso sito venne edificato il castrum di Piobbico: esso a partire dal XIII secolo fu progressivamente occupato dalla famiglia Brancaleoni, che vi stabilì la propria dimora. La costruzione del palazzo ebbe luogo tra il 1573 ed il 1587. Aveva tutto lo splendore e l'eleganza del Rinascimento, anche se le parti che fungevano da difesa avevano caratteristiche delle fortezze medioevali. In quell'epoca il proprietario del palazzo era il conte Antonio Brancaleoni con la sua numerosa famiglia. In battaglia di Lepanto nel 1571, con i Turchi ,catturò un pascià turco e per il suo rilascio ottenne una grande ricchezza che poi investì nella decorazione del suo palazzo. Tuttora si può vedere su una parete, all'interno del palazzo, una rappresentazione in stucco del pascià turco.
Il palazzo è un'opera monumentale di circa 130 stanze. Una curiosità è rappresentata dall'orologio all'ingresso, le cui lancette vanno nel verso antiorario. Ciò è dovuto al fatto che fu adoperato lo stesso meccanismo per due orologi: guardando dal paese sottostante, l'orologio appare del tutto normale, quello all'interno del palazzo, invece, va al contrario. Si dice che la contessa avesse nel salone uno specchio dove l'orologio si rispecchiava ed era come tutti gli altri. :)
 
Kako se živjelo u ovim raskošnim salama, šta se kuhalo u velikoj kuhinji, koji gosti su dolazili, o čemu su sanjale dame vezući kraj prozora, koje su se priče mogle čuti u dugim noćima ispred kamina urađenih kao umjetnička djela, šta se šaputalo u mnogobrojnim sobama, koji su se važni i ozbiljni razgovori vodili, ostavljam vam da maštate, kao što i ja činim kad se nađem na ovakvim mjestima koja skrivaju u sebi vijekove.
Come si vivesse in queste sale, cosa si cucinasse nella grande cucina, quali ospiti vi facessero visita, cosa sognassero le signore ricamando vicino alle finestre, che racconti si potessero sentire nelle lunghe notti davanti ai camini decorati come vere e proprie opere d'arte. cosa si sussurrasse nelle numerose stanze, quali discorsi importanti e seri vi avessero luogo, lascio alla vostra immaginazione, così come io lascio alla mia quando mi trovo in posti che racchiudono dentro di se secoli di storia.


                                                                                                                                                    


Kako se vremena mijenjaju, tako se i sjaj ovog dvorca mijenjao i nestajao. Sedamdesetih godina njegovo stanje je bilo vrlo loše i  opština ga je otkupila od posljednjeg vlasnika  za simboličnu sumu. Započeli su dugotrajni radovi na sanaciji i restauraciji.
2001.godine otvoren je muzej.
U jednom dijelu su muzejske postave sa raznom tematikom (alati i oruđa koji su se upotrebljavali u ovom kraju, izrada vunenih tepiha, proizvodnja drvenog uglja).
Na spratu su sale (rimska i grčka) sa freskama i gipsanim figurama i  prostorije u kojima se živjelo, tako da se može vidjeti sjaj iz nekadašnjeg doba. Jedna od sala posvećena je renesansnoj odjeći i nakitu.
Col cambiare dei tempi, cambiava e svaniva anche lo splendore del palazzo. Negli anni '70 lo stato in cui versava era disastroso e il comune lo comprò per una cifra simbolica. Cominciarono allora i lunghi e faticosi lavori di restauro.
Nel 2001 fu inaugurato il museo.
In una parte del palazzo si trovano le sale (romana e greca) con affreschi e figure di stucco, nonché  le stanze che venivano abitate, cosicché è possibile vedere lo splendore dei tempi passati. Una delle sale è dedicata agli abiti e ai gioielli rinascimentali.
 
                           Karakterističan raspored prostorija ( vrata su bez krila i sva postavljena u nizu, s desne strane su sobe)
                          Le stanze nella carateristica posizione "a vista"

                                       Detalji u salama - I particolari nelle sale
Značajna je i geo- paleontološka zbirka ( iz koje se vidi da je ovdje nekad bilo more), dio posvećen mrkom medvjedu i medvjedu koji je živio u pećinama planine Nerone.
Significativa è anche la raccolta (dalla quale si può vedere che qui un tempo vi fu il mare), la parte dedicata all'orso bruno e all'orso che viveva nelle grotte della montagna Nerone.
U ovom gradiću ima još dosta toga za vidjeti: crkva Svetog Petra, Svetilište djevice Marije, oratorijum Svetog Karla, ornitološki park, okolne planine...
In questo paese c'è ancora tanto da vedere: la chiesa di S.Pietro, il santuario di S.Maria in Val d’Abisso, l’oratorio di S.Carlo, il parco ornitologico, i monti Nerone e Catria.
Hvala na posjeti.
Grazie della visita
Fikreta

(Fotografije  unutar dvorca preuzete sa sajtova opštine i regije.
 Le foto dentro al palazzo sono prese dai siti del comune e della regione)

5 comments:

 1. Gospođo Fikreta moje iskreno divljenje Vašem trudu za ovaj blog.Često ga posjećujem ali nikada da Vam se obratim i iskažem svoje divljenje a već imam osjećaj da Vas poznajem. Veliki pozdrav. čitam i dalje

  ReplyDelete
 2. Ovakva mjesta vracaju u vrijeme; prelijepa okolina i interijeri.

  ReplyDelete
 3. molto suggestivo il castello in rovina... bellissime foto e bella descrizione di tutto, complimenti!

  ReplyDelete
 4. Kako mi nedostaju ovakvi ispunjeni i bogati izleti - putopisi :( Vi to uvek tako detaljno i inspirativno opisete!

  ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...